Integratyvios psichoterapijos vienerių metų studijų programa” skirta aukštąjį išsilavinimą įgijusiems žmonėms, besidomintiems psichologinės pagalbos praktika ir psichoterapija, siekiantiems pažinti psichikos dėsnius, susipažinti su psichoterapijos mokyklomis, jų taikomais metodais, įgyti kai kuriuos pamatinius šios srities konsultavimo įgūdžius.

Ši mokymo programa suteikia galimybę plačiau susipažinti su pagrindinėmis psichologinės pagalbos sistemomis, praturtina supratimą apie kiekvienos iš psichoterapijos prieigų taikymo galimybes, gali būti naudinga profesiniais ir asmeninio augimo tikslais.

Daugiausia dėmesio bus skiriama aprėpti psichoterapijos šimtmečio istoriją, dalyviai susipažins su bendriausiais terapijos procese kylančiais klausimais apie psichikos sveikatos kriterijus, sveikos psichikos formavimąsi lemiančius procesus, pagrindinių psichoterapijos sistemų pagalbos 
modelius, padedančius žmonėms įveikti sveikatos, gerovės, asmeninio augimo bei tarpusavio santykių iššūkius. Medžiagos pateikimo stilius 
– aiškus ir suprantamas, siejant žinių perteikimo ir patyriminius metodus.

Aktyvaus darbo metodai ir įsitraukimas, įkūnyto mokymosi principai gali būti naudingi tiek asmeniškai, tiek kaupiant profesinę patirtį.

(Teorija ir praktika – 135 val.; Literatūros studijos – 24 val.)

Programos dalyviai mokosi saugioje erdvėje bendradarbiaujant. Sukuriama aplinka giliau pažinti asmenines savybes, įgyti teorinių psichoterapijos žinių ir įgūdžių.

Metai užbaigiami asmeninės refleksijos rašto darbu, kuris skatina kelti reikšmingus asmeninius ir profesinius tikslus.

Studijų metu taip pat gyvuos „Skaitovų klubas“, kuriame aptarsime profesinę ir saviugdos literatūrą. Per metus vyks 3 skaitovų susitikimai.

Programos dalyviai kartą per mėnesį skatinami susitikti mokymosi grupelėse ir studijuoti medžiagą savarankiškai.

Programos studijų temos:

 Konsultavimo ir
 psichoterapijos teorijos ir praktikos pagrindai

 Psichikos sveikatos samprata. Pokyčio procesas. Pagrindiniai individualaus konsultavimo įgūdžiai.

 Žmogaus raidos procesas ir raidos krizės. Kūno ir psichikos integracija.

 Prieraišumas ir santykio reguliavimas. Santykio reikšmė psichoterapijoje.

 Stresas ir sveikata. Savireguliacija. Streso įveika.

 Psichoterapijos lygmenys. Psichoterapijos metodų kontinuumas. Psichodinaminė psichoterapija.

 Individualioji psichoterapija.

 Humanistinė ir egzistencinė psichoterapija.

 Geštaltinė psichoterapija.

 Sisteminis požiūris į psichoterapiją ir postmoderni terapija.

Programą sudaro 9 savaitgalio sesijos, taip pat savarankiškos studijos bei rašto darbas (viso 159 val.). Papildomai siūlysime išbandyti pasirenkamų kūno terapijos sesijų paketą.

Sėkmingai baigus Bazinę studijų programą, dalyviui įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie vienerių metų Integratyvios psichoterapijos podiplominių studijų mokymo programos baigimą.

Savaitgalių datos:

2023 m. Spalio mėn. 13 – 15 d.

2023 m. Lapkričio mėn.10 – 12 d.

2023m. Gruodžio mėn. 01 – 03 d.

2024 m. Sausio mėn. 19 – 22 d.

2024 m. Vasario mėn. 16 – 19 d.

2024 m. Kovo mėn. 08 – 10 d.

2024 m. Balandžio mėn. 12 – 14 d.

2024 m. Gegužės mėn. 17 – 19 d.

2024 m. Birželio mėn. 07 – 09 d.

Reikalavimai dalyviams

·      Integratyvios psichoterapijos bazinėje programoje gali studijuoti asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą;

·      Darbo patirtis socialinėje, psichologinėje srityje, konsultavimo ar panaši darbo su klientais patirtis yra pageidautina, bet neprivaloma;

·      Dalyviai įsipareigoja laikytis nepriekaištingų etikos standartų;

Studijų organizavimas

Seminarų ritmas savaitgaliais:

V     16.00 – 20.00,

VI    10.00 – 18.00 (Pietų pertrauka nuo 13 iki 15 val.),

VII  10.00 – 16.30 (Pietų pertrauka nuo 13 iki 14.30 val.).

Adresas: Aušros vartų g. 12, Vilnius. Vyksta „Domus Maria“ patalpose.

Programos kuratorė ir viena iš dėstytojų– doc. dr. Miglė Dovydaitienė, sertifikuota Europos psichologė (www.europsy.lt), porų ir šeimos terapeutė, integratyvios ir kūno psichoterapijos psichoterapeutė, daugiau kaip 30 metų dirba praktinį, mokslinį bei pedagoginį darbą, dėsto Vilniaus Universitete, konsultuoja, veda profesinius psichoterapijos, saviugdos mokymus, teikia supervizijas.

Atskiras psichoterapijos kryptis pristato instituto dėstytojai bei aukščiausios kvalifikacijos kviestiniai dėstytojai.

Registracija į programą

Norinčius studijuoti integratyvios psichoterapijos bazinėje vienerių metų programoje 2023–2024 mokslo metais, kviečiame registruotis šioje anketoje iki rugsėjo 26 d.

Gavę jūsų registraciją, susisieksime susitarti dėl individualaus pokalbio, kuris vyks rugsėjo mėnesį.

Kilus klausimams kviečiame susisiekti su instituto koordinatore telefonu +37062899269 arba elektroniniu paštu: institutas@ikpi.lt.

Studijų kaina

Studijų kaina: 2340 Eur (9 savaitgaliai po 260 Eur).

Individualus pokalbis iki priėmimo (50 min.) – 20 Eur.