search expand

Apie "Integratyvios ir kūno psichoterapijos institutą"

Integratyvios ir kūno psichoterapijos institutas (IKPI) įsteigtas 2022 m. Vilniuje. Instituto tikslas – plėtoti integratyvų požiūrį į psichoterapiją, rengti specialistus, gebančius sujungti somatinius metodus ir psichoterapinę praktiką.

IKPI institutas skelbia priėmimą į 3-jų metų „Integratyvios ir kūno psichoterapijos studijų programą“ Vilniuje.
Studijų pradžia – 2022 m. spalio 14 d. Studijos vyks Vilniuje savaitgaliais.

Tai unikali mokymo programa, kuri dalyviams suteikia galimybę plačiau pažinti pagrindines psichologinės pagalbos sistemas, praturtina supratimą apie kiekvienos iš prieigų taikymo galimybes, padrąsina sieti ir jungti kūno, emocinį, kognityvinį, tarpasmeninį konsultavimo bei psichoterapijos proceso lygmenis. Tai lanksti, pritaikoma, holistinė perspektyva, orientuota į besimokančiųjų asmenybės augimą ir brandą, suteikia galimybę kurti ir puoselėti individualizuotą pagalbos klientams stilių.

Programos apimtis atitinka psichoterapijos mokymo reikalavimus. Sėkmingai baigusieji visą mokymo programą gauna pilną „Integruotos ir kūno psichoterapijos programos“ baigimo pažymėjimą. Galima studijuoti ir atskirus modulius.

I modulis (2022–2023 m.): konsultavimo ir psichoterapijos teorijos ir praktikos pagrindai.
II modulis (2023–2024 m.): kūno psichoterapijos teorija ir praktika, psichosomatinių sutrikimų psichoterapija.
III modulis (2024–2025 m.): integratyvios kūno psichoterapijos taikymas.

Į II ir III modulį kviečiami studijuoti tik turintys I modulio turinį atitinkančias žinias. Pirmenybė teikiama baigusiems I modulį.

Pagrindinė programos dėstytoja ir instituto steigėja – socialinių mokslų daktarė, docentė
Miglė Dovydaitienė, sertifikuota Europos psichologė (www.europsy.lt), porų ir šeimos terapeutė, kūno psichoterapeutė, integratyvios ir kūno psichoterapijos atstovė, daugiau kaip 30 metų dirba praktinį, mokslinį bei pedagoginį darbą, dėsto Vilniaus Universitete, konsultuoja, veda saviugdos, profesinius psichoterapijos mokymus, teikia supervizijas.
Antraisiais ir trečiaisiais studijų metais taip pat dėstys ir kviestiniai dėstytojai.

Ši programa pirmiausia galėtų sudominti:

·      kūno terapijos srityje dirbančius ir įvairias kūno praktikas savo darbe taikančius specialistus, medicinos darbuotojus, kuriems reikalingos žinios apie psichoterapijos procesą, galimybes bei specifiniai konsultavimo ir psichoterapijos įgūdžiai;
·      psichologus ir psichoterapeutus, siekiančius integruoti darbą su kūnu į savo profesinę praktiką;
·      visus pagalbos srityje dirbančius specialistus, norinčius geriau suprasti kūno ir psichikos procesų sąveiką bei psichosomatines problemas;
·      kitų sričių profesionalus, pasirengusius giliau pažinti asmeninę ir žmogaus prigimtį bei taikyti įgytas žinias savo profesinėje srityje;
·      žmones, siekiančius asmeninio augimo ir sveikatinimo tikslų.

Detalią programą ir praktinę informaciją rasite čia.

Registracija

Norinčius studijuoti visoje programoje arba tik I modulyje (2022–2023 mokslo metais) kviečiame registruotis šioje anketoje iki rugsėjo 18 d.
Gavę jūsų registraciją, susisieksime susitarti dėl individualaus pokalbio, kuris vyks rugsėjo mėnesį. Pokalbio kaina – 20 eurų. Galutinį atsakymą dėl priėmimo pranešime pasibaigus pokalbių etapui.

Jei norite studijuoti tik II ir (ar) III modulyje, susisiekite su programos koordinatore, nurodydami savo kontaktus. Su jumis susisieksime, kai bus skelbiama registracija į šiuos modulius.

Programos koordinatorė
institutas@ikpi.lt

Tel.: +37062899269