Integratyvios ir kūno psichoterapijos institutas

Erdvė, kurioje susipažįstama su daugelį metų, įvairiausių praktikų, gerų mokytojų ir bendruomenės brandintomis mokymo programomis

Instituto steigėja ir kuratorė

Integratyvios ir kūno psichoterapijos studijos

„Integratyvios ir kūno psichoterapijos programos“ išskirtinumas – orientacija į asmens individualumą, atverianti terapeutams plačias galimybes lanksčiau prisitaikyti prie kliento poreikių, formuoti savo unikalų psichoterapinio darbo stilių

Ši programa suteikia galimybę plačiau pažinti pagrindines psichologinės pagalbos sistemas, efektyviausius įvairių psichoterapijos sistemų elementus, praturtina supratimą apie kiekvienos iš prieigų taikymo galimybes, padrąsina sieti ir jungti somatinį, emocinį, kognityvinį, tarpasmeninį konsultavimo bei psichoterapijos proceso lygmenis. Tai lanksti, pritaikoma, holistinė perspektyva, orientuota ir į besimokančiųjų asmenybės augimą bei brandą

Šiuo metu renkama grupė į bazinį vienerių metų integratyvios psichoterapijos kursą

„Integratyvios psichoterapijos vienerių metų studijų programa“ skirta aukštąjį išsilavinimą įgijusiems žmonėms, besidomintiems psichologinės pagalbos praktika ir psichoterapija, siekiantiems pažinti psichikos dėsnius, susipažinti su psichoterapijos mokyklomis, jų taikomais metodais, įgyti kai kuriuos pamatinius šios srities konsultavimo įgūdžius

Ši mokymo programa suteikia galimybę plačiau susipažinti su pagrindinėmis psichologinės pagalbos sistemomis, praturtina supratimą apie kiekvienos iš psichoterapijos prieigų taikymo galimybes, gali būti naudinga profesiniais ir asmeninio augimo tikslais

Daugiausia dėmesio bus skiriama aprėpti psichoterapijos šimtmečio istoriją, dalyviai susipažins su bendriausiais terapijos procese kylančiais klausimais apie psichikos sveikatos kriterijus, sveikos psichikos formavimąsi lemiančius procesus, pagrindinių psichoterapijos sistemų pagalbos modelius, padedančius žmonėms įveikti sveikatos, gerovės, asmeninio augimo bei tarpusavio santykių iššūkius. Medžiagos pateikimo stilius – aiškus ir suprantamas, siejant žinių perteikimo ir patyriminius metodus

Apie vienerių metų bazinės psichoterapijos kursą


Aktyvaus darbo metodai ir įsitraukimas, įkūnyto mokymosi principai gali būti naudingi tiek asmeniškai, tiek kaupiant profesinę patirtį. (Teorija ir praktika – 135 val.; Literatūros studijos – 24 val.)

Programos dalyviai mokosi saugioje erdvėje bendradarbiaujant. Sukuriama aplinka giliau pažinti asmenines savybes, įgyti teorinių psichoterapijos žinių ir įgūdžių

Vienerių metų studijų programos temos

  • Konsultavimo ir psichoterapijos teorijos ir praktikos pagrindai
  • Psichikos sveikatos samprata. Pokyčio procesas. Pagrindiniai individualaus konsultavimo įgūdžiai.
  • Žmogaus raidos procesas ir raidos krizės. Kūno ir psichikos integracija.
  • Prieraišumas ir santykio reguliavimas. Santykio reikšmė psichoterapijoje.
  • Stresas ir sveikata. Savireguliacija. Streso įveika.

  • Psichoterapijos lygmenys. Psichoterapijos metodų kontinuumas. Psichodinaminė psichoterapija.
  • Individualioji psichoterapija.
  • Humanistinė ir egzistencinė psichoterapija.
  • Geštaltinė psichoterapija.
  • Sisteminis požiūris į psichoterapiją ir postmoderni terapija.

Studijų organizavimas


Savaitgalių datos:

2024 m. 10 04 – 06 d.
2024 m. 11 15 – 17 d.
2024 m. 12 13 – 15 d.
2025 m. 01 10 – 12 d.
2025 m. 01 31 – Vasario 02 d.
2025 m. 02 28 – Kovo 02 d.
2025 m. 03 04 – 06 d.
2025 m. 05 02 – 04 d.
2025 m. 07 06 – 09 d.

Studijų ritmas savaitgaliais:


V     16.00 – 20.00,
VI    10.00 – 18.00 (Pietų pertrauka nuo 13 iki 15 val.),
VII  10.00 – 16.30 (Pietų pertrauka nuo 13 iki 14.30 val.).

Registracija į bazinę vienerių metų programą: